Tanıtım Videosu

 

TASARIM TEKNOLOJİLERİ

Endüstriyel Tasarım, hayatı kolaylaştıran estetik ve fonksiyonel ürün geliştirmenin yanı sıra bir yandan da geleceği şekillendirmek  adına  farklı  sektörleri  yepyeni fikirler ile beslemek için  uğraşır.  Üretim  sektörü  dünyada  hızla  gelişen,  pazar  payı  artan  ve  rekabet  koşulları ağırlaşan bir sektör olmaktadır. Sektörde katma değeri yüksek  ürünlerle  marka  olma  potansiyeli olan ürünler oluşturmak, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ülkemizin dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmak için önemli adımdır.

Endüstriyel tasarımcı, endüstride üretilecek her çeşit eşyanın, nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerin görsel bir şekilde tasarlayan kişidir. Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje ha-  zırlar ve 3D programlama tasarımlarını gerçekleştirir. Tasarlayacağı nesneye yönelik bir akış şeması oluşturur ve akış şemasından sonra şekillendirmeye başlar.

Yaşadığımız bu çağa, teknoloji hakimdir. Günümüzde insanlar, yaşadığı mekanların ve kullandığı ürünlerin kullanışlı, estetik ve ergonomik olmasını istemektedir.

Nesnenin alanında tüketim pazarına yönelik, seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının tasarımının yapıldığı otomotiv, elektronik, iletişim, mobilya, beyaz eşya, reklamcılık, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj sanayi gibi pek çok sektörde AR-GE bölümlerinde çalışacak ya da serbest çalışan tasarımcılara yardımcı olabilecek elemanları yetiştirmek hedeflenmektedir.

EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI                                       

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

 •  Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • Endüstriyel Kalıpçılık
 •  Grafik Tasarımı
 •  Makine, Resim Ve Konstrüksiyon
 •  Mekatronik
 • Tekstil Ve Halı Makineleri

LİSANS PROGRAMLARI

 • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 •  Mühendislik Fakülteleri
 • Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
 •  Model Öğretmenliği
 •  Endüstriyel Tasarım Bölümü
 •  İmalat Mühendisliği
 •  Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 •  Teknoloji ve Mühendislik Fakülteleri

Amacımız; mühendislik-teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sanayi ile yakın işbirliği içinde, programın gerektirdiği istihdam olanakları ve planlama konularında uygulamaya yönelik olarak eğitim öğretim çalışmalarımızı gerçekleştirmektir