GİRİŞİMCİLİK VE PROJE EĞİTİMİ

Ülkemiz, sürekli ve hızlı bir şekilde büyümekte, bölgesinde ve dünya ölçeğinde önemli bir aktör konumuna gelmektedir. Gelişmenin devam edebilmesi, yenilikçi ve girişimci fikirlerle desteklenmesi ile girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ise ancak bu eğitimlerin daha küçük yaşlardan itibaren verilebilmesi ile mümkün olacaktır.                                      .

Bu gerçeklerden hareketle Teknokent Koleji olarak tüm öğrencilerimize girişimcilik programı uygulanır. Bu program kapsamında öğrencilerimize oluşturulan sosyal kulüplerle teorik bilgilerini pekiştirme ve başta yazılım ve e-ticaret olmak üzere alanında yenilikçi fikirleriyle başarıya ulaşmış girişimcilerle bir araya gelme imkânı sunulur.

KÜLTÜR VE MEDENİYET EĞİTİMİ

İnsana, düşünceye, özgürlüğe, kültürel mirasa saygıyı esas alan bir anlayışla; öğrencilerimizin kadim kültür ve medeniyetimizden süzülerek gelen ahlaki ve insani değerlerimizle yetiştirilmesine özen gösterilir. Zira millî ve evrensel ahlaki ve insani değerlerden yoksun bir insanın elinde salt bilginin son derece tehlikeli bir silaha dönüşebileceği bilinmektedir. Bu nedenle her kapıyı açabilen “bilgi ve güzel ahlak” gibi güçlü ve en önemli iki değerin, birbirine feda edilmeden aynı anda öğrencilerimize kazandırılması hedeflenir.

 

KARİYER VE MESLEK EĞİTİMİ/ SERTİFİKA PROGRAMLARI

Öğrencilerimize dokuzuncu sınıftan itibaren profesyonel eğitim koçluğu ile belli bir alanda özel çalışma, araştırma yapma ve proje hazırlama eğitimleri verilir. Bununla birlikte öğrencilerimize hangi kariyeri ve mesleği seçerlerse tutku ile yapacakları bir işe sahip olacakları; sahip oldukları beceriler ile hangi alanda daha başarılı olacaklarına dair “Kariyer Eğilim Testi” uygulanır.

Böylece baskın olan kariyer eğilimlerine ve kişilik özelliklerine uygun ilgi alanları ve meslekleri tespit edilip bunlara ulaşmayı sağlayacak eğitim programları ve çalışma ortamları planlanarak süreçler yakından takip edilir. Güçlü oldukları ve merak duydukları alana yönelik çalışmalar yapmaları ve o alanda projeler hazırlamaları sağlanır. Bu amaca yönelik öğrencilerimiz “Kariyer Günleri” ile birbirinden seçkin farklı meslek erbabı, iş adamı, akademisyen, uzman, yönetici ve yazarlar ile buluşturulur, sertifika programları düzenlenir.