Bu sistemle her laboratuvar bir  derslik  gibi  düzenlenir  ve  kullanılır.  Öğretmenlerimiz,  branşları ile ilgili gelişen eğitim tekniklerinin tümünü kullanabilme, her türlü materyali her an yanlarında bulundurabilme, kullanabilme ve böylece istediği kaynağa ders anında bile çok çabuk ulaşabilme, kitaplık oluşturabilme, derslere daha iyi hazırlanabilme imkanına sahip olur. Bu sayede zaman kayıplarının önüne geçilmiş ve öğrenim verimliliği de en üst düzeyde arttırılmış olur. Ayrıca bu sistem sayesinde her dersin özelliğine uygun uygulamalar yapılır.

Amacımız; mühendislik ve teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla sanayi ile yakın işbirliği içinde, programın gerektirdiği istihdam olanakları ve planlama konularında uygulamaya yönelik olarak eğitim-öğretim çalışmalarımızı laboratuvar ortamında gerçekleştirmektir.

“Hayata Hazırlayan Okul Modeli” anlayışıyla mesleki becerilerin kazandırılması için üreten okul modeliyle “Duvarsız Derslik” de oluşturulmuştur. Usta-çırak, okul-teknoloji ve sanayi iş birlikleriyle teknoloji alanlarının da derslik olarak kullanıldığı, üreten okul anlayışını hayata geçiriyoruz. Derslerin sadece sınıflarda, laboratuvar ve atölyelerde değil hayatın her alanında da işlenebildiği “Duvarsız Derslikler” in de kullanıldığı bir derslik modeli. Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Kültür merkezlerinde dersler yapıyoruz.