REHBERLİK NEDİR?

Rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek, gereksinimlerini doyurması, kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir. Hayata hazırlama süreci olarak da tanımlayabileceğimiz rehberlik çalışmalarımız, öğrencilerimizin sosyal-psikolojik gelişimi ve kişisel özellikleri göz önüne alınarak kişiye özel olarak gerçekleştirilir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerimizde tüm öğrencilerimizin sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişim süreçlerini sürekli takip edebilmek ve gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmek için hizmet verilmektedir.

Öğrenci- veli – öğretmen beklentisinin ve gereksinimlerinin doğru saptanması; hem çevre hem de akademik olanakların bu beklentiler ve amaçlar doğrultusunda bilimsel ve objektif bir tutumla değerlendirilmesi ilkesiyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerimiz, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Okulumuzda öğrencilere yönelik yönlendirici ve motive edici rehberlik çalışmaları yürütülmektedir. Her öğrencinin gelişimini takip eden bir sistem geliştirilmiştir. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu zamanda ona destek olmak ya da farkında olmadığı hatalı bir durum karşısında hatasını anında görmesini sağlamak ilkesel bir tutumdur. Öğrencinin kimlik ve kişilik gelişiminde ona destek çıkmak ve yol göstermek ile akademik başarı elde etmesini sağlamak rehberlik çalışmalarının temel amacıdır. Öğrencilerimizin akademik başarılarının ön plana çıktığı öğretim süreçlerinde ise, öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemek, bireysel yetenek ve ilgi alanlarına yönelik farkındalıklarını arttırmak, meslek seçiminde bilinçlendirmek ve yüksek öğrenim programlarına yönlendirmek amacına uygun olarak çalışmalar yapılmaktadır.

OKULUMUZDA REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Altınküre Teknokent Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenimiz faaliyetlerini; kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk sahibi öğrencilerin yaşama kazandırılması amacına yönelik olarak yürütür. Öğrencilerimizle bireysel ve grup olarak çalışmalar yaparak, hayatlarının her döneminde yerine getirmeleri gereken gelişim görevlerini başarıyla tamamlamalarına destek olmak ve onları gerçek hayata hazırlamak ulaşmak istediğimiz nihai sonuçtur. Okulumuzda haftada bir ders saati Sosyal Yaşam Becerileri Dersleri Rehber Öğretmen tarafından yapılmaktadır.

Ders içeriğinde öğrencilerin;

 • Kendini kabul etme
 • Yetenek ve ilgilerini tanıma
 •  Duygusal olgunluk kazanma
 •  Sosyal ilgi ve ait olma duygusunu geliştirme
 • Kendi yaşantısı ile ilgili sorumluluk alma
 •  Akademik başarı için gerekli motivasyona sahip olma
 •  Hedef belirleme
 •  Problem çözme ve karar verme becerisi geliştirme
 •  Öfke ve kaygı ile başa çıkma becerileri
 • İletişim becerileri
 • Plan yapma verimli ders çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik ve eğitici drama çalışmaları yapılmaktadır.