Öğrencilerimizin lise sonrası yüksek öğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.

  •  Sınav Sisteminin Tanıtımı
  •  Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi
  •  Motivasyon Toplantıları
  •  Üniversiteye Hazırlık Komisyonu Çalışmaları (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı)
  •  Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi
  • Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması
  • Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme Çalışmaları.
  • Sınav Kaygısıyla Baş Etme Çalışmaları.
  • Üniversite-Bölüm ve Tercihlerin Oluşturulması vb