Bireyin meslek seçme kararı, onun tüm yaşamını etkileyen önemli dönüm noktalarından biridir. Bireyin mesleğe ya da kendisini mesleğe hazırlayan bir programa yönelmesi, bir anda ulaşılabilen bir karar olmayıp yaşam boyu devam eden ve gelişen bir süreci içermektedir. Meslek seçme kararı, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim gibi çeşitli yaş dönemlerine özgü tipik özellikler gösteren bir gelişim örüntüsü izlemekte ve mesleki davranışlar çok küçük yaşlardan başlayarak gelişmektedir. Bu nedenle, çağdaş eğitim sistemi içinde mesleki rehberlik hizmetlerinin bireyin gelişim özelliklerine göre düzenlenerek bir süreklilik içinde verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Mesleki rehberlik çalışmaları; bireyin kişisel özelliklerini, tutumlarını, ilgilerini, yeteneklerini, amaç ve sınırlılıklarını tanıyarak bu özellikleri ile meslekler arasında gerçekçi bir ilişki kurmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bu doğrultuda aşağıda ki çalışmalar yapılıyor.

  Öğrencilerin Kendilerini Tanımalarına Yönelik Çalışmalar

 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Mesleki Yönelim Envanteri
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Sistemle İlgili Bilgilendirme Çalışmaları
 • Ders seçimi ve üniversiteye giriş sistemi hakkında bilgi aktarımı
 • Meslek-Üniversite Tanıtımlarına Yönelik Çalışmalar
 • Meslek ve üniversite tanıtım konferansları ve gezileri
 • “Meslekler Günü” etkinliği
 • Yazılı ve görsel dokümanlar aracılığıyla üniversite tanıtımları
 • Yurt dışı Eğitim Fuarı
 • Üniversite Tanıtım Fuarı
 • Üniversiteye giriş sınavları sonrası tercih danışmanlığı hizmetleri