Bireysel rehberlik çalışmalarımızda; öğrencimizin kendini tanıması ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerili, kişisel ve sosyal yönden dengeli, uyumlu bir birey olarak yetişmesi amaçlanır.

Bireysel danışmaya gelen öğrencilerimizle;

  • Karar verme becerileri
  • Ailevi sorunlar
  • Ergenlik ve duygusal sorunlar
  • Öz saygı, kendine güven
  • Arkadaşlık ilişkileri
  • Kişilik sorunları vb konularda görüşmeler yapılır